Talaieroa

Epaileen independentziaz

20.10.2020 | 02:54
Erramun Osa.

Justizia sistema da estatu demokratiko batek ganoraz funtzionatu ahal izateko habeetako bat eta sistema horrek, legea eta gizartearen bilakaera kontuan izanik, erabakiak hartu beharko lituzke presio taldeen, botere ekonomikoen eta politikoen nahi eta interesen gainetik zein azpitik. Nolanahi ere, epaileek ideologiarik ez dutela, arauak besterik gabe hotz-hotzean aplikatzen dituztela esatea, gehiegizkoa da, epaile batzuk saia-tzen baitira haien balioak eta ideologia ezartzen, eman eta hartzen dituzten erabakien bidez. Baieztatzen ari naizen horren lekuko argiak ditugu koroarekin, emakumeen kontrako indarkeriarekin, Espainiaren batasuna auzitan jartzen duten iritzi eta jarrerekin, herritarren askotariko iritziekin jazotzen direnak. Ahaztu gabe, terrorismoaren kontrako borrokaren izenean egin direnak, bidegabekeria andana bere horretan laga baita eta inolako barka eskerik edota erreparaziorik ez baita bideratu.

Justizia ez zaie herritarrei berdin aplikatzen. Boteretsuenek baitituzte heldulekuak prozesuak luzatzeko eta trabak nolanahi jartzeko, eta horrek, ba-tzuei buruz ari garenean, halako ukiezintasun-sentsazioa zabaldu du herritarren artean. Horri, denboran, beharbada, bitarteko faltagatik ?prozesuak neurririk gabe luzatzeko eta gizarteak edozein kontu epaitegietara eramateko? orokortu diren joerak gehitu behar zaizkio. Beraz, garrantzi handikoa da egungo justizia sistemaz gogoeta sakona egitea eta aterabideetan asmatzeko zein sistema bera eraberritzeko, adostasun politiko berriak hezurmamitzea.

Epaileen gobernu organo gorena berritzeari buruz muntatu den sestra, ahari-topeka ari diren korronte politikoen arteko botere-goseak eragindako gatazka da, justiziaren arazoak aintzat hartu gabe, bestelako interesak barruratzen dituena. PPk bere irizpideak epaileen bidez ezar daitezen lehendik iltzatuta daukan gehiengoari eutsi nahi dio. Aldiz, orain gobernatzen ari direnek bestelako gehiengoa islatzea nahi dute, hartzen dituzten askotariko erabakien galga-jartzaile epaileak izan ez daitezen.

Inguruabar horretan, halako organo bat berritzeko orduan, adostasun politiko eta sozial zabal baten isla gisa, gehiengo indartuaren kontuari eustea garrantzitsua litzateke, bidenabar, epaileen goreneko organoa dinamika politikoaren morron-tzatik askatzeko ahalegina eginez... baina PP alderdiaren jarreragatik, gehiengo indartuaren formula erabiliz organo hori berritzeko modurik ez balego, bestelako bideak jorratu beharko lirateke, albait arinen. Hori bai, epaileen egiazko independentzia nahi eta bilatzen dutenek ezin diote ukorik egin oinarrizko printzipioari, alegia, morrontza politikorik gabeko eta herritarrengandik hur egongo den goi organoa gaurkotzeari eta eraberritzeari.

noticias de deia