Konfinamendua dela eta

Barakaldon % 11,27 jaitsi dira delituak 2020an

25.04.2021 | 11:20

BARAKALDO. Koronabirusaren pandemiak eragindako konfinamenduak datu on bat utzi du Barakaldon. 2020an udalerrian gertatutako delituak (5.080) % 11,27 jaitsi ziren aurreko urtearekin alderatuta (5.725).

Ertzaintzak eta Barakaldoko Udaltzaingoak egindako delitu estrategikoen azterketan, pertsonen aurkako delituen eta ondarearen aurkako delituen beherakada ikusten da batez ere, baina Internet bidezko delitu informatikoei buruzko iruzurretan ez da beherakada hori ikusi.

2020ko ezaugarri nagusia "delitu-eredu tradizional" bati ez jarraitzea izan da; izan ere, martxoaren 14tik aurrera, alarma egoeraren onarpenarekin, pandemiak eragin zuzena izan du herritarren bizitzan, enpresetan, mugikortasunean, eta abarretan. Konfinamendu-denboraldiak eta hiriko gaueko bizitzaren murrizketak ere funtsezko faktoreak izan ziren datuak aztertzerakoan.

Pertsonen aurkako delituak: Familia barruko tratu txarren kategorian, lesioengatiko arau-hauste penalak % 34,15 eta % 16 jaitsi direla ikus daiteke guztizko zenbaketan. Sexu-askatasunaren aurkako delituei dagokienez, % 20,69 jaitsi dira, baina eraso kopurua mantendu egin da.

Ondarearen aurkako delituak: Indarkeria eta larderia bidezko lapurretak % 42.64 murriztu ziren 2020an 2019rekin alderatuta, hein batean ordutegiak eta mugikortasuna murriztearen ondorioz. Nabarmentzekoa da, halaber, ebasketen beherakada (-% 34,71), 1.942 ez-zilegietatik 1.268ra jaitsi baitira, etxebizitzetan indarra erabiliz egindako lapurretena (-% 29,68) eta kalteengatiko delituena (-% 15,69). Aitzitik, indarra erabiliz beste lokal batzuetan, hala nola etxebizitzei erantsitakoetan edo trastelekuetan, egindako lapurretak areagotu egin ziren, salatutako 180 gertakaritik 206ra (% 14,44), ustez pandemiak ezaugarritutako urtean lapurrek helburu irisgarriagoa zutelako.

Segurtasun kolektiboaren aurkako delituak (droga-trafikoa): Ilegaltasun mota horrek emandako datuen arabera, 18 eginbidetik 20ra igo direla ikusten da osasun publikoaren aurkako delituak (% 11,11), hau da, droga-trafikoa. Bestalde, Barakaldon % 32,04 jaitsi dira alkoholaren edo drogen eraginpean gidatzearen kasuak, gaueko aisia eta ibilgailuen zirkulazioa murriztu egin baitira ordu horietan.

Barakaldoko delitu-tasa 1.000 biztanleko % 56,75etik % 50,06ra jaitsi da 2020an, oro har, hau da, % 11,80 gutxiago.

BATERAKO ESTRATEGIA, PREBENTZIOA, KOORDINAZIOA, INFORMAZIOA ETA AZTERKETA

Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren estrategiak bi kidegoen arteko lankidetza-lanari eusten dio, eta hiriko auzoetan patruilek, bai autoz, bai oinez egiten duten lana sendotzen du, herritarren segurtasun-pertzepzioa areagotzeko eta bizilagunen segurtasun-beharrei erantzuteko, baita giza baliabideak eta baliabide materialak hobeto aprobetxatzeko ere.

2020an, bereziki beharrezkoa izan da bi polizia-kidegoak koordinatzea eta pandemiak eragindako egoera berrietara egokitzea; izan ere, herritarrei laguntzeko lanak ugaritu egin dira, eta etengabe aldatzen eta eboluzionatzen ari den osasun-araudia betetzen dela barneratu eta zaindu da.

 
noticias de deia