Barakaldoko Osoko Bilkurak onartu du

Pormetxeta Dorrearen diseinua aldatuko da

29.05.2020 | 15:10

BARAKALDO. Atzo goizean, Barakaldoko Udalbatzak Pormetxeta Dorrearen diseinua aldatzea erabaki du. 2000 urteko hamarkadan hasiz ziren Barakaldoko bizilagunak itsasadarra berreskuratzen Urban Planaren bitartez, eta orain, azken urratsak ematen ari dira auzoaren garapena osatzeko.

Barakaldoko Udalbatzak onartu egin du Bilbao Ría 2000 erakunde-arteko sozietateak proiektatutako dorrearen diseinua aldatzen duen xehetasunezko azterlana, Labe Garaien etorbidearen, Pormetxeta Plazaren eta Larrea Ikastetxearen artean dagoen orube batean: hirigintzaren ikuspuntutik funtsezko puntua da, hiria itsasadarrarekin lotzeko gunea baita.

Bilbao Ría 2000k lurzatiaren hirigintza-aprobetxamendua arrazionalizatzeko beharra aipatzen du, dorrearen jatorrizko diseinuak, forma inklinatuan, eskailera- eta igogailu-pasabideak antolatzea zailtzen duelako, eta trenbidearen lurpeko bidearen gaineko hegalak, halaber, bide-zortasuneko arazoak dituelako. Era berean, Pormetxeta plazaren eta bertan sortuko den lursail berriaren arteko lotura hobetu nahi da.

Pormetxeta dorrearen goiko aldean, hasiera batean aurreikusitako inklinazioa -garabi baten itxurakoa - bertan behera uzteko Bilbao Ría 2000k hartutako erabakia da aldaketa nagusia, maila estetikoan. Bestalde, eraikinen azken altuera murriztu egin da; izan ere, indarrean dagoen plangintzan 19 metroko kotatik gora daude, eta gaur onetsitako xehetasun-azterlanean, berriz, 9 metrotan utzi da, hasieran aurreikusitakoa baino 10 metro gutxiago.

Xehetasun-azterlana jendaurrean jarri da, bai eta alegazioak aurkezteko epea ere. Horien artean, itsasadarraren parean dauden eraikinetako teilatuen gaineko itzalen proiekzioa aipatu da nagusiki, baina azterketa teknikoak benetan erakusten du eragin hori proiektatutako jatorrizko eraikinak sortuko lukeena baino txikiagoa dela (eta uda amaierara arte ez dagoela halakorik).

noticias de deia