faduran, goizeko 09:30ean

Alangoko BOEtako 103 garaje-plaza alokatzeko zozketa azaroaren 6an ospatuko da

09.02.2020 | 20:42
Alangoko BOEtako 103 garaje-plaza alokatzeko zozketa azaroaren 6an ospatuko da.

BILBO. Onartutakoen behin betiko zerrenda dagoeneko argitaratu da Udaletxeko iragarki taulan eta udalaren webgunean.

Zozketa publikoa izango da eta udal idazkariaren aurrean egingo da, eta eskaera aurkeztu eta kontratua eskuratuko dutenen lehentasun-ordena zehaztuko du. Zozketaren emaitzaren arabera, partzelak 23. zenbakitik aurrera esleituko ditu Udalak. Emaitzaren arabera, esleipendunek udal Diruzaintzan gordailutu beharko dute lehen hilabeteko errentamendu-prezio gisa esleitutako zenbatekoa (60 €), bai eta bi hileko fidantza ere. Epea amaitu eta gordailurik egin ez bada, Alkatetzaren ebazpen bidez hautaketa ezeztatuko da eta alokairua behin-behinean esleituko zaio lehentasun-hurrenkeraren arabera itxarote-zerrendan dagoen hurrengo eskatzaileari.

Aurreko paragrafoan aipatutako betebeharrak bete ondoren, esleipendunei dei egingo zaie udalarekin dagokion errentamendu-kontratua sinatzeko. Esleipendun izan ez diren eskatzaileekin, itxarote-zerrendan dauden Garaje-plazen eskatzaileen Erregistro bat egingo da, lehentasun-ordenarekin, hutsik geratu diren garaje-plazen etorkizuneko emakida demanialak edo alokairu pribatuak eskuratzeko aukera izan dezaten, hautatuek uko eginez, etorkizuneko eskualdatzeak eginez, lanpostu hutsen aitorpenak eginez, erabilera-eskubidea galduz, etab.

noticias de deia