irailaren 13ra arte

Lan egiteko Lanberri laguntzak eskatzeko epea maiatzaren 6an hasiko da

09.02.2020 | 01:43

BILBO. Lan egiteko Lanberri laguntzak eskatzeko epea  maiatzaren 6an hasiko da . Diru-laguntzak  zailtasunak dituzten pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko dira. Aurrekontua 3,57 milioi eurokoa da.

 Programaren helburua da laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonek lanpostu bat aurkitzeko dituzten posibilitateak hobetzea. Pertsona horiek, hain zuzen, hauek dira: 45 urtetik gorakoak, iraupen luzeko langabezian daudenak, gizartean baztertuta geratzeko arriskuan daudenak edo gutxienez % 33ko desgaitasuna dutenak

Bestalde, Lanberri programak hiru jarduketa-eremu ditu: Ibilbide pertsonalizatuak: orientazioa, talde-prestakuntza, bitartekaritza eta laneratzea, prestakuntza ematea zenbait gaitasunetan (pertsonalak, harreman eta antolaketarako gaitasunak eta teknikoak) eta kontrataziorako laguntza

Lehen eta bigarren jarduketa-eremuetako ibilbide pertsonalizatuetarako edo gaitasunen arloko prestakuntzarako finantziazioa elkarteek, fundazioek edo irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuek eskatu dezakete. Horretarako, hiru urteko esperientzia izan behar dute laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen laneratzearen aldeko beharrean. Halaber, programaren lehen eta bigarren jarduketa-eremuetan, udalek eta enpleguko eta toki-garapeneko zentroek parte hartu ahal izango dute, bai eta organismo autonomoek, enpresa publikoek eta haien guztien menpeko entitateek.

Erakunde bakoitzak, gehienez, 100.000 euro jaso ahal izango ditu ibilbide pertsonalizatuetarako; eta 30.000 euro, gehienez, gaitasunen arloko prestakuntzarako.

Ibilbide pertsonalizatuak laneratzeko plan baten bidez gauzatuko dira; plan horretan zerbitzu hauek emango dira: aurrez aurreko orientazioa, taldekoa edo indibiduala; talde-prestakuntza, 8-20 bitarteko pertsonentzat, 150-450 bitarteko ordukoa (profesionaltasun-egiaztagirien kasuan, 600 ordukoa izan daiteke, gehienez), bitartekaritza eta laneratzea (gutxienez parte-hartzaileen % 15).

Gaitasunen arloko prestakuntzaren alorrean, 10 eta 20 ordu bitarteko ekintzak egingo dira; edo 40 ordukoak, prestakuntzaren bidez landuko diren gaitasunen arabera (profesionaltasun-egiaztagirien kasuan, 60 ordukoa izan daiteke, gehienez). Parte-hartzaileak, berriz, 8 izango dira gutxienez, eta 20, gehienez.

KONTRATAZIORAKO LAGUNTZA

Hirugarren eremuan, kontrataziorako laguntzenean, onuradunak enpresak, elkarteak, fundazioak eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk izango dira, baldin eta gutxienez 6 hilabeteko kontratuak egiten badizkiete laneratzeko zailtasunak dituzten eta langabezian dauden pertsonei, eta plantilan 250 pertsona baino gutxiago badituzte. Enpresa bakoitzak 70.000 euro jaso ahal izango ditu, gehienez, Lanberri diru-laguntzei buruzko dekretuaren bidez.

Ibilbideen eta gaitasunen arloko prestakuntzaren kasuan, erakundeek maiatzaren 6tik 31ra bitartean aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak; kontrataziorako laguntzen kasuan, berriz, maiatzaren 6tik irailaren 13ra arteko epea izango dute enpresek.