Muskizko Udalak 2030 Agenda zabaltzea onartu du, herritarrek hori barnera dezaten. Hedapen-plan hori hiru zatitan egituratuko da. Alde batetik, Muskizko 2030 Agendaren zabalkunde-kanpaina orokorra; bestetik, berariazko zabalkunde-jarduerak, azken hartzaile motaren arabera; eta, azkenik, GJHekin lotutako ekitaldiak dinamizatzea. (Garapen Iraunkorreko Helburuak).

Horrela, plan honek udalerriko profiletara egokitutako hainbat baliabide jarriko ditu, eskola-biztanleriatik, gazteriatik, hirugarren adinekoetatik, kolektiboetatik, herritar-elkarteetatik eta, oro har, biztanleriatik hasita. Kanpaina orokorrak stand edo kartel baten bidez izango du presentzia kaleetan, herritarrak jasangarritasunari eta ingurumenari buruz sentsibilizatzeko.

Prozesuaren zabalkunde egokia bermatzeko, azken hartzaile bakoitzaren profila hartuko da kontuan, eta, horrela, Udalak Muskizek hainbat tresna eskainiko ditu, kolektiboen beharretara egokituak, eta, horrela, helarazi nahi den mezua ahalik eta eraginkorrena izan dadin bermatuko da. Horregatik, 2024an hainbat jarduera antolatuko dira (hitzaldiak, jardunaldiak, bilerak, etab.), publikoaren funtzioa betetzeko: talde sustatzailea, ikastetxeak, gazteak, helduak eta hirugarren adinekoak.

Gainera, 2030 Agendarekin lotutako bi ekitaldi antolatuko dira, GIH hauetako batzuen inguruan:

• Osasuna eta ongizatea

• Hiri eta komunitate iraunkorrak

• Klimaren aldeko ekintza.

• Ur garbia eta saneamendua

• itsaspeko bizitza

• Lurreko ekosistemen bizitza.

Ekitaldi horien helburua da herritarren parte-hartze handiagoa eta udalerrian inplikazioa lortzea, adibidez: Mugikortasun Astea, Ibaiak Garbitzeko Jardunaldia, Zuhaitz Eguna, etab. Datozen hilabeteetan zehaztuko dira ekitaldi horiek.

Muskizko Udalak, udal iraunkortasunaren aldeko konpromisoan, 2020an jarri zuen abian 2030eko Agenda prozesua, Muskizko 2030eko Agendaren Udal Diagnostikoa eta Ekintza Plana landuz. 2022ko abenduan, Udalak 2030eko Agendaren Ekintza Plana definitu eta onartu zuen. Plan horrek udalerrian garapen iraunkorraren arloan hurrengo urteetan garatu beharreko jarduerak arautuko ditu.