24 milioi euro baino gehiago

Laudioko osoko bilkurak 2021erako aurrekontua onartu du

24.11.2020 | 20:31

BILBO. Koronabirusaren pandemiak eragindako kalte ekonomikoei aurre egiteko asmoz, Laudioko Udalak 24 milioi euro baino gehiagoko aurrekontua izango du 2021ean. Horrela erabaki du astelehen honetan, azaroak 23, ezohiko osoko bilkurak.

Hala ere, covid-19a martxoan iritsi zenez, aurrekontu-betearazpena premia berrietara egokitu behar izan zen, besteak beste, garbiketa-lanak indartzea, hiri-ekonomiako familiei eta negozioei laguntzeko laguntzak eta mekanismoak martxan jartzea eta abar. Hori dela eta, 2021erako aurrekontu-aurreikuspen bat egiteak zailtasun handiagoa hartu du, zalantzazko testuinguru batean egin baita, eta ezinezkoa baita EHAEOren bilakaerari aurrea hartzea. Eta, beraz, zaila da gastua gauzatzeko beharrak zenbatestea.

Hala ere, horrek ez du eragotzi udalarentzat funtsezkoak diren jarduerei eustean oinarritutako aurrekontu bat aurkeztea, eta gastu-ahaleginari lehentasuna ematea laguntza-premia handienak dituzten kolektiboen gainean, hala nola familien, merkataritzaren eta langabeen gainean. Halaber, kontu horiei esker, 2020an udal-kudeaketa hobetzeko hasitako ahaleginarekin jarraituko da, zerbitzu-kontratu nagusiak berrituz eta horretara egokituz. Denborak Horretarako, eraginkortasun eta efizientzia handiagoa bilatuko da udal-helburu eta -zerbitzu bakoitzari baliabide ekonomikoak esleitzean, 2019-2023 Legegintzaldiko planarekin bat etorriz. Era berean, aurrekontua aurreko ekitaldietan gastatutako kredituak kontuan hartuta egin da, eta egiteke dauden betebehar ekonomikoei erantzuteko behar diren kredituak kontsignatu dira.

ZIFRAK

Langile publikoen ordainsariei dagokienez, oro har, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorren proiektuan jasotako % 0,9ko soldata-igoera esleitu da, proiektu hori onartuko dela aurreikusita. Hala ere, kapituluaren guztizkoa % 4 murriztu da 2020an onartutako aurrekontuarekin alderatuta. Horren arrazoia da 2020ko ekitaldiko aurrekontuan soldatak % 2,25 igotzea aurreikusten zela, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean azkenean onartutako igoeraren gainetik, eta 2020ko aurrekontuan hainbat lanpostu hornitu zirela LEParen bidez deialdia egiteko.

Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketari dagokionez, kapitulu honetarako aurrekontuan sartutako gastua, guztira, 9,8 milioi eurokoa da, aurrekontu osoaren % 42 gutxi gorabehera, eta ia milioi bat euro gehiago 2020ko ekitaldirako onartutako aurrekontuarekin alderatuta. Igoera hori, batez ere, udalerriko kirol-, kultura- eta hezkuntza-instalazioetako garbiketa-zerbitzuak indartzearen ondorio da, covid-19ren ondorioz.

INBERTSIO GILTZARRIAK 2021EAN

Onartu berri diren aurrekontu horiei esker, inbertsio nagusiak 950.000 euro ingurukoak dira; horien artean, nabarmentzekoak dira Antzokiaren proiektua idaztea (152.940,98 €), kiroldegiko eskubaloi-kantxa eraberritzea (100.000 €), Iza horma berreraikitzea (75.000 €), Espainiako etxea eraistea (70.000 €), argiztapena hobetzea (52.000 €), Gardea gizarte-zentroan inbertitzea (52.000 €), mendi-mazelak egonkortzea (47.800 €), isurketa-puntuak saneatzeko proiektuak (40.000 €) eta Latiorroko baratzeak egokitzea (40.000 €).

Oro har, 2021eko tasak eta prezio publikoak eguneratu dira, zerbitzuak emateko zenbatespenekin eta 2021erako onartutako ordenantza fiskaletan ezarritakoarekin bat etorriz. Bestalde, Arabako Foru Aldundiaren Toki Erakundeak Finantzatzeko Funtsa (FOFEL) milioi bat euro baino gehiago murriztu da, eta 11.108.313,46 euroko ekarpena aurreikusi da, erakunde finantzatzailearen beraren kalkuluen arabera, aurreko ekitaldiarekiko %8,6ko murrizketa eraginez.

Udal Euskaltegiaren kasuan, 2020ko kontuekiko aurrekontuaren % 15eko igoera, 841.368 eurora iritsi arte, langileen gastuari zor zaio; izan ere, udal-plantillarentzat aurrekontuan sartutako soldata-igoerak aplikatzen zaizkie, eta langileak funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioan sartzen dira. Gainerako partidak ia aldatu gabe daude.

Horrela, 2021erako udal-kontuak 23.566.711,70 eurokoak dira, 2020rako onartutako aurrekontuaren ia berdina, bai eta udal-euskaltegirako aurrekontuan sartutako 841.368,49 euroak ere. Beraz, bi aurrekontuak kontuan hartuta, 2021eko ekitaldian Laudioko Udalarentzat onartu berri den aurrekontua 24.191.800,26 eurokoa da.

noticias de deia