BECen ondoko lurzatiaren erabilera ez du aldatuko Barakaldok

14.06.2022 | 15:12

Barakaldoko Udalak ez du BECen aldamenean dagoen lurzatiaren erabilera aldatuko. Hala, lurzatia hotel eta merkataritza erabileretarako erabiliko da, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean (HAPO) agertzen den bezala. Horrela azaldu egin du Etxebizitza, Plangintza eta Hirigintza Kudeaketa saileko zinegotzi Juan Antonio Pizarrok.

Planak hotel- eta merkataritza-erabilera ezartzen du lursail horretarako, Barakaldok BECen jarduera aprobetxatzeko modu gisa, ekitaldi bat dagoen bakoitzean jarduera guztia Bilbora joatea saihets dadin. Gai estrategikoa da Barakaldoko ehun ekonomikoarentzat, eta BEC instalatzeko lursail hori lagatzeko erabili zen arrazoietako bat izan zen. Horregatik, planak zona horretan hotel bat eraikitzeko lurzati bat barne hartzen zuen, eta horri esker, gure hiriko saltoki eta ostalaritza-lokalek azoka horren onura jasoko lukete. Hori, gaur egun, oso modu mugatuan gertatzen da.

Beraz, Pizarrok argi utzi du lursail horretan ez dela bizitegi-erabilerarik baimenduko. "HAPOk esaten duena esaten du, eta ez dugu aldatuko. Proiektuak dira araudira egokitu behar direnak, eta ez araudia aurkezten diren proiektuetara. Arauak betetzeko daude, eta barakaldarren interes orokorraren arabera ezartzen dira, ez interes partikularren arabera.

Gaur egun egiten ari diren hirigintza-izapideei dagokienez, eraikinaren ezaugarriei buruzkoak baino ez dira. Xehetasun-azterketa hirigintza-tresna bat da, bolumen eraikigarriak plangintzaren zehaztapenen arabera definitzen dituena eta lerrokadurak eta sestrak adierazten dituena, baina ezin ditu partzela baten erabilerak aldatu.

noticias de deia