Bizkaiko 3.680 garraiolarik Foru Aldundiaren zuzeneko laguntzak jasoko dituzte ostiral honetatik aurrera erregaien igoeraren ondorioak arintzeko. Zehazki, Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Sailak 7.535.700 euroko laguntzak onartu ditu, Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi duenez.

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Sailak martxoaren 29ko 6/2022 Errege Lege Dekretuan ezarritako errepideko garraioaren sektorerako zuzeneko laguntzak ordaintzeko agindu du. Errege Lege Dekretu horren bidez, erregaien prezioen igoeraren ondorio ekonomikoak arintzeko premiazko neurriak hartu ziren.

Sektore profesional onuradunen artean, honako hauek daude: taxistak, gidariarekin alokatutako ibilgailuak, ibilgailu astun edo arinekin salgaiak garraiatzen dituzten garraiolariak, eta bidaiarien garraio bereziko zerbitzuak.

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Sailak izapidetutako 3.680 eskaeretatik ondorioztatzen da laguntza gehienak erregaien prezioak igotzeak ibilgailu astunen garraioan izandako ondorioak arintzeko izango direla, %45,21; ondoren, taxiak, %27,75; ibilgailu arinak, %24,87; autobusak, %1,95; eta, azkenik, gidari eta guzti alokatutako ibilgailuak, %0,22, daude zerrendan.

Salgai edo merkantzien garraiorako kamioi bakoitzarentzat ezarritako laguntza 1.250 €-koa da ibilgailu astuna bada, eta 500 €-koa ibilgailu arina bada; autobus bakoitzeko, 950 €; eta taxi-gidarientzat eta gidaridun alokairuko ibilgailuentzat, 300 €.