Lurralde historikoan 22 landagune daude

Arabako Lurralde Historikoko landaguneei buruz liburu bat argitaratu du Arabako Foru Aldundiak

Liburuan landagunetako aireko argazki eta ortoargazkiak biltzen dira

09.03.2020 | 11:41
Landagune bat.

Arabako Lurralde Historikoko landaguneei buruz liburu bat argitaratu du Arabako Foru Aldundiak. Lurralde historikoan 22 landagune daude. Lurralde historikoan 22 landagune daude. Liburuan landagunetako aireko argazki eta ortoargazkiak biltzen dira.


2/2006 Legearen arabera, landaguneak 6 eta 25 baserri bitarteko multzoak dira, batzen dituen eta bere izaera ematen dien espazio publiko baten inguruan daudenak. Landagunea espazio publiko baten inguruan eratzen da, hala nola plaza, ermita, eliza, berdegune, apaizetxe, hilerri edo bolatoki baten inguruan.

Figura horretarako, hirigintzako baldintza bereizi batzuk daude ezarrita. Horrela bada, gune horiek zaintzeko asmoz, hirigintza antolamendurako plan orokorrek ezingo dute % 50 baino gehiago handitu jadanik dagoen azalera eraikia eta etxebizitza kopurua. Landaguneko lurzoru urbanizaezinaren sailkapena duten eta garapena amaituta duten lurzoruek sailkapen bera izaten jarrai dezakete, betiere, garapen berrien xede ez baldin badira. Ekimen hau horrelako guneetan bizitegi hazkundea mugatzera etorri da, eta lurzoru urbanizaezinean bizitegi hazkuntzarako leku berriak saihestera. Izan ere, 80ko urteetako hirigintza planek lurzoru urbanizaezinetan etxebizitzak eraikitzea onartzen zituztenez geroztik, autonomia erkidegoko hirigintza legeak beharrezko ikusi du horrelako bizitegi hazkundea mugatzea.

Horrexegatik, foru aldundiak, hirigintza araudia betetzeko, landa lurzoruan nekazaritza eta abeltzaintza ustiaketarekin lotuta ez dagoen bizitegi hazkundea mugatu nahi du, eta, horrela, etxebizitzaren erabilera hiri lurzoruei eta lurzoru urbanizaezinei baino ez lotzea.

22 gune Araban Zehazkiago, Arabak guztira 22 landagune ditu zazpi udalerritan (Amurrio, Aramaio, Armiñon, Artziniega, Aiara, Legutio eta Okondo)

Horiek udalerri guztiak hiri antolamendurako plan orokorra idazten ari dira – Artziniega eta Legutio izan ezik, baina laster hasiko dira lan horiekin–, bakoitza bere izapide fasean, eta landagune horien mugaketa inbentario berrian jasotako landaguneen baldintzetara egokitu beharko dute.

noticias de deia