Laudio-Nerbioi

Ugaoko Udalak herrian alokairu soziala sustatzeko lehenengo pausua eman du

02.02.2020 | 19:04

BILBO. Joan den asteartean egindako osoko bilkurak, Ugao-Miraballesko Udalak udalerrian alokairu soziala sustatzeko xedez Udalak etxebizitza hutsetan obrak egiteagatik ematen dituen laguntzak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa aurrera ateratzeko balio izan zuen.

Aldaketa hori EAJ-PNVren udal gobernuak eta oposizioko talde bakarrak, EH Bilduk, 2020ko ekitaldirako lortutako aurrekontu akordioan kokatzen da. Etxebizitza hutsak alokairu eskuragarrira mugitzea izan zen bi alderdiek negoziatutako puntuetako bat, dagokion partida 6.000 eurotik 25.000 eurora igotzea adostu zutelarik.

Berritasunak eta baldintza nagusiak

Diru-laguntzaren xede diren obrak egiten dituzten etxebizitza hutsek honako baldintza hauek bete beharko dituzte: Ugao-Miraballesko udalerrian egotea, jabeek egunean izan beharko dituzte udalarekiko zerga-betebeharrak eskaera egiteko unean, Eusko Jaurlaritzaren programa hauetako batean sartuta egon beharko dute: Bizigune edo ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) eta etxebizitza hutsa gutxienez 5 urtez alokatzeko konpromisoa, etxebizitza ASAP programari atxikita badago eta 6 urtez Bizigune programari atxikita badago.

Diru-laguntza horren xedea Alokabidek programan sartzeko egindako txostenean aurreikusitako obrak egitea baino ez da. Ez da beste obrarik diruz lagunduko.

Alokabidek eskatutako birgaitzeko obrak egiten edo ekipamenduak erosten edo instalatzen dituzten jabeek edo maizterrek obraren benetako kostuaren (BEZik gabe) %50eko itzuli beharrik gabeko diru-laguntza bat jasotzeko eskubidea izango dute, laguntzak kontzeptu guztiengatik ezin izango duelarik 5.000 euro gainditu. Energia Eraginkortasunerako Ziurtagiria lortzeko ematen den laguntzaren kasuan, dirulaguntzaren gehiengoa %100ekoa izango da, beti ere, 100 euroko zenbatekoa gainditzen ez badu.

Energia-eraginkortasuneko ziurtagiriek 10 urteko balioa dutenez, ez da laguntzarik emango etxebizitza bererako ziurtagiri berri bat lortzeko, harik eta epe hori amaitu arte, ezta jabea aldatzen den kasuetan ere.

Dokumentazioa aurkezten den hurrenkeraren arabera emango dira laguntzak, aurrekontuan aurreikusitako kopurua agortu arte. Alokabiderekin kontratua sinatu ondoren, eta obrak egin ondoren eta/edo Alokabidek programan sartzeko eskatutako ekipamendua erosi ondoren emango dira, aldez aurretik dagozkion jatorrizko fakturak aurkeztu beharko direlarik. Eskabidea aurkeztu dela ulertuko da behar den dokumentazio guztiarekin batera aurkezten denean.

Prozedurari begira, obrak hasi aurretik, etxebizitza hutsaren jabeak dokumentazio hau aurkeztu beharko du: etxebizitzaren eskrituraren edo erregistro-ohar soilaren kopia, gutxienez egin behar diren obrak adierazten dituen alokabideren txosten teknikoa eta aurrekontua, prezio unitario eta globalekin.

Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriari dagokionez, laguntza hori izapidetu ahal izateko, jabeak dagokion eskabidea aurkeztu beharko du, honako dokumentazio honekin batera: "Bizigune programako etxebizitza-konpromisoa" dokumentua, eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren eta dagokion fakturaren kopia eta alokairu-kontratuaren edo Erabiltzaile-kontratuaren kopia, Biziguneren kasuan.

Udalak gogorarazi nahi du diru laguntza hori emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzeak, emandako diru laguntza aldatzea edo ezereztea ekar dezakeela. Era berean, laguntza-programa hau bertan behera uzteko eskubidea gordetzen du, udalerrian eskatzailerik ez dagoela egiaztatzen bada.

noticias de deia