Herrian erroldatutakoentzat

Ermuak sei langabetu aukeratu eta kontratatuko ditu Enplegu Plan berrirako

14.06.2020 | 10:04

ERMUA. Koronabirusak eragindako krisialdi ekonomikoak eragin zuzena izan du mundu osoan, batez ere ekonomia ahula zuten familiengan. Hori dela eta, Ermuko Udalak sei langabetu kontratatuko ditu bere Enplegu Plan berrirako.

Gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-ondorioak oso narbarmenak dira, eta beharrezkoa da udalerriok estrategia berritzaileak eta anbizio handikoak garatzea herritarrei komunikatzeko eta informazioa emateko behar berriei erantzuteko, informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak funtsezkoak izango baitira normaltasun berriko prozesu honetan.

Tokiko Enplegu Planaren deialdi honek 6 pertsona kontratatuko ditu "informatzaile zibiko" kopuru berdinerako, "Covid-19 osteko bizikidetzarako udalerrien komunikazio-behar berriak" izeneko programaren esparruan. Enplegu plan hau herriko udalak finantzatuko du oso-osorik eta bi fase izango ditu. Helburua sei pertsona kontratatzea da, sei hilabete, osasun-larrialdiaren ondorengo "normaltasun berritik" eratorritako proiektuei laguntzeko.

Hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko baldintza orokorrak:

 • Ermuan erroldatuta egotea.
 • Espainiako nazionalitatea edo, hala badagokio, lan-baimena izatea.
 • 18 urte beteta izatea eta derrigorrezko jubilazioko adina ez gainditzea.
 • Lanpostua betetzeko gaitasun funtzionala izatea: egokitasuna edo gaitasun fisiko eta psikikoa.
 • Langabezian egotea eta baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta ere.

INFORMATZAILE ZIBIKOAK (5 PLAZA)

Ezinbesteko betekizun espezifikoa: erdi-mailako heziketa-zikloetako prestakuntza-titulua edo lanbide-heziketako baliokidea. Alderdi hauek kontutan izan eta baloratuko dira:

 • Herritarrekin harremanak izateko gaitasuna. Didaktika eta pedagogia.
 • Euskara ezagutzea.
 • Gida-baimena.
 • Osasun- eta gizarte-arriskuen prebentzioari buruzko ezagutzak.
 • Udan, txandaka nahiz asteburuetan lan egiteko eragozpenik ez izatea.

PROGRAMAREN KOORDINATZAILE ARDURADUNA (PLAZA 1)

Ezinbesteko betekizun espezifikoa: goi-mailako heziketa-zikloetako prestakuntza-titulua edo lanbide-heziketako edo batxilergoko baliokidea edo bestelako baliokideak edo Unibertsitateko titulazioa.

Aspektu orokorrez gain, ondorengo meritu espezifikoak baloratuko dira:

 • Informatikako tresnak erabiltzen jakitea.
 • Komunikatzeko eta taldean lan egiteko gaiutasuna edukitzea.
 • Garbitasun alorrean prestakuntza eta esperientzia edukitzea.
 • Espezialitate-ikastaroak arduradun teknikoentzat; hondakinen kudeaketari buruzkoak; laneko arriskuen prebentzioari buruzkoak; komunikazioari buruzkoak, eta abar.
 • Araudi sanitario eta sozialari buruzko ezagutzak Covid-19 bidez.

NOLA PARTE HARTU HAUTAKETA-PROZESUAN?

Interesdunek eskabidea eta curriculum vitaea, berori egiaztatzen duten dokumentuekin batera, aurkeztu beharko dute Ermuko Udalaren Erregistro Orokorrean (Abiapuntu), www.ermua.es egoitza telematikoan edo indarrean dagoen legeriak ezartzen dituen gainontzeko egoitzetan (39/2015 Legearen 16.4 artikulua), erroldatze agiria izan ezik, hori ofizioz egiaztatuko baita. Epea ekainaren 15etik 19ra arte (egun hori barne) egongo da zabalik.

Hautagaiak ez du beste enplegu-planen onuradun izan behar gutxienez aurreko 6 hilabeteko epean, kontratazioa egin baino 12 hilabete lehenagotik zenbatuta. Kontratua 2020ko uztailaren 1erako aurreikusita dago.

Hautagai guztien artean aurretik eta aurkeztutako egiaztagiriak baloratuz lehen hautaketa egingo da, eta, aurrez aukeratutakoei banakako elkarrizketa ondoren. Bi pauso horien ondoren, kontratatu beharreko pertsonen behin betiko zerrenda ezagutaraziko delarik.

noticias de deia