Ikastetxe pribatuetako guztizko gastua % 11,7 gehitu zen 2015-2018 aldian

02.02.2020 | 19:14
2015 eta 2018 artean, ikasle bakoitzeko irakaskuntza-gastua % 3 hazi zen berriro

Administrazio Publikoak ikastetxe pribatuen diru-sarrera arrunten % 62 lagundu zituen

BILBO. Eustatek landutako datuen arabera, Euskal AEko irakaskuntza pribatuko sarea 220.000 ikasleri baino gehiagori zerbitzuak eskaintzen dizkieten 472 ikastetxek osatzen dute, eta 2018. urtean 1.175 milioi euroko gastua izan zuen, hau da, BPGren % 1,5 eta 2015aren aldean % 11,7ko igoera. Hazkunde hori % 3,7koa da urteko tasa metatuan.

2018ko ekitaldian, gastu arrunta 1.086 milioi eurokoa izan zen (% 7ko igoera 2015 eta 2018 artean), eta urteko batez besteko tasa metagarria % 2,3koa izan zen. Gastu hori guztizkoaren % 92,4 izan zen, eta langileentzako erabili zen gehienbat (% 73). Bestalde, inbertsioa, 89 milioi eurokoa izan zena, nabarmen handitu zen (% 24), aurreko aldian gertatu zen beheranzko joera aldatuz.

Funtzioen araberako gastu arruntaren barruan, azpimarratzekoa da irakaskuntza-funtzioa, 972 milioi euroko gastuarekin % 8 handitu baitzen azken hirurtekoan (% 2,6 urtean); aldiz, zerbitzu osagarrien gastua, 94 milioirekin, pixka bat murriztu zen (-% 0,05).

Zentro-motari erreparatuz gero, unibertsitatearen aurreko mailetako zentroak izan ziren sektoreko gastu osoaren zatirik handiena bildu zutenak (% 86); unibertsitate-mailako ikastetxeak, berriz, gastuaren % 12 izan ziren, eta arte-irakaskuntzakoak, berriz, % 2.

2015 eta 2018 artean, ikasle bakoitzeko irakaskuntza-gastua % 3 hazi zen berriro, 2009 eta 2015 artean ikusitako beheranzko joera hautsiz. Bestalde, unitate bakoitzeko gastua ere hazi egin zen aztertutako aldian, % 5,8 guztira. Urtero, ikasle bakoitzeko gastua ia % 1 hazi zen urteko batez besteko tasa metatuan, eta % 1,9 unitate bakoitzeko gastua.

Bestalde, eskola-unitateko edo taldeko irakaskuntza-kostuak (1), irakaskuntza-mailaren arabera, 74.108 € eta 90.019 € izan ziren, hurrenez hurren, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako mailetan. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) 115.898 € izan ziren, Lanbide Heziketan (LH) 98.281 € eta Batxilergoan 137.609 €. Helduen Irakaskuntzan (HI) unitateko gastua 29.673 € izan ziren.

Ikasle bakoitzeko irakaskuntza-kostuak 4.034 € izan ziren Haur Hezkuntzan, 4.124 € Lehen Hezkuntzan, 5.268 € Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, 5.163 € Batxilergoan, 5.013 € Lanbide Heziketan eta 1.286 € Helduen Irakaskuntzan (HI). Gainera, Unibertsitatean, ikasle bakoitzeko gastua 5.429 €-koa izan zen, eta Arte Irakaskuntzetan, 1.506 €-koa.

Diru-sarrerei dagokienez, zentro pribatuen diru-sarrera osoa 1.149 milioi eurokoa izan zen, zeinetatik % 99,6 diru-sarrera arruntak izan baitziren, eta gainerako % 0,4a kapital-sarrerak. Diru-laguntza publikoak dira (% 62) diru-sarrera arruntaren iturri nagusia, aurreko ikasturteetako proportzioari eutsiz; ondoren, kuotak daude (diru-sarreren % 34), eta horien barruan irakaskuntzakoak (% 22) eta zerbitzu osagarrietakoak (% 9,3).

Guztira, kuotengatiko diru-sarrerak 389 milioi eurokoak izan ziren, zeinetatik irakaskuntzako kuotak guztizkoaren % 65,6 baitira, jantokikoak % 19, garraiokoak % 5,6, eta jarduera osagarriei dagozkienak familien ordainketaren % 7; gainerakoa beste zerbitzu batzuengatiko kuotei dagokie.

noticias de deia