2019arekin alderatuta

Bilboko Udalak 937 obra-lizentzia gutxiago izapidetu ditu 2020an

04.02.2021 | 15:38
Bilboko Udalak 937 obra-lizentzia gutxiago izapidetu ditu 2020an, 2019arekin alderatuta.

BILBO. Bilboko Udalak izapidetutako obra-lizentzia kopurua % 13 gutxiagotu zen iaz, 2019ko datuekin alderatuta. 2020an 5.904 lizentzia izapidetu zituen Udalak, eta 2019an, aldiz, 6.841. Koronabirusaren pandemiak eragina izan du zifra horietan.

Ildo horretatik, 2020an 2.631 obraren aurretiazko komunikazio (CPO) izapidetu ziren; 2019an, aldiz, 2.857, %8 gutxiago. Obraren aurretiazko komunikazioa beharrezkoa da garrantzi txikiko obrak egiten hasteko lokal edo etxebizitzetan (beheko solairuan edo teilatupean ez daudenak, banaketa-aldaketarik gabe eta sukaldeko edo komunetako zorua ukitu gabe egurrezko eraikinetan), bai eta babestu gabeko eraikineko elementu komunetan ere (inguratzailea aldatu gabe eta egiturari eragin gabe). Izapide egokia da, adibidez, patioetako leihoak ordezteko.

Prozedura laburtuko lizentziak edo obra txikietarako lizentziak 2019an 3.160 izatetik 2020an 2.640 izatera igaro ziren, %16 gutxiago. Horrelako baimenak ematen dira eraikin baten barruan edo haren itxitura-elementuetan (fatxadak, estalkiak...) egiten diren eraikuntzako esku-hartzeetarako, baldin eta hala gomendatzen badute teknikoki errazak izateak eta obren eraikuntza- eta ekonomia-garrantzi eskasak. Hau da, udal-kontrola behar dute, baina ez dute proiektu teknikorik behar.

Prozedura arrunteko lizentziak, berriz, %22 murriztu ziren, 799tik 621era. Horrelako exekuzioek proiektua eta zuzendaritza teknikoa behar dituzte. Iaz eskatutako 621 lizentzietatik 498 eman zituen Udalak.

Azkenik, obra handiko lizentziak erdira murriztu dira. 2019an 25 eskatu ziren, eta 2020an, berriz, 12 –guztiak eman ziren–. Murrizketa hori, nabarmenena, HAPOren izapidetzeak ekarri duen lizentzien eteteak eragindakoa izan daiteke.

JARDUEREN IREKIERA

Jarduera sailkatuearen aurretiazko komunikazioak (CPA) eta irekitzeko lizentziak (ostalaritza, merkataritza, zerbitzuak€) apur bat murriztu ziren iaz -826 eskatu ziren-, 2019an -858- baino.

Beherakada hori, funtsean, nabarmenagoa izan zen ingurumenean eragina duten jarduerak irekitzeari dagokionez (ostalaritza batez ere), %41,4 murriztu baitziren. Pandemiak sektorean izan duen eraginaren isla argia.

Gainerako jarduerek, ordea, merkataritzari, zerbitzuen sektoreari eta abarri dagozkienek, ez dute ia murrizketarik izan, %3,7 2019ko datuekin alderatuta.

noticias de deia