Las ikastolas presentan las bases de su propuesta para la nueva Ley Vasca de Educación

El endecálogo 'Bihar' aboga por un currículum vasco y un sistema inclusivo y laico

26.02.2021 | 00:54
Representantes de 111 centros tomaron parte en la Asamblea General, ayer en Ficoba.

La caída de la natalidad de los últimos años dibuja un futuro incierto para el sector educativo de Euskadi. Basta con echar un vistazo a los datos y recordar que en el presente curso escolar, 48 aulas de los ciclos de Infantil y Primaria se han visto abocadas a echar el cierre por la falta de estudiantes y la situación no es mejor en la red concertada. Con esta realidad sobre la mesa y con el horizonte de la aprobación de la Ley Vasca de Educación, que se espera que quede aprobada a lo largo de esta legislatura, la Federación de Ikastolas dio a conocer ayer su aportación en torno a los principios que a su juicio deben articular el sistema vasco de educación.

Representantes de los 111 centros que conforman el movimiento de las ikastolas celebraron el jueves en el recinto ferial de Ficoba, en Irun, su Asamblea General, tras lo cual la federación dio a conocer las bases de su propuesta, un endecálogo que responde al nombre de Bihar (mañana en euskera), que se articula en tres grandes bloques: unos principios básicos regidos por la universalidad de la educación, centrada en el euskera y en la cultura vasca; construida desde el currículum vasco y con un tratamiento integral de Euskal Herria; que se sustente en valores como la coeducación, la formación en el laicismo, concebida desde las características que asume el alumnado e inclusivo, y que se organice desde la gobernanza democrática, reconociendo la autonomía a los centros y emanado del modelo público-popular.

Las ikastolas confían en que se produzca un "debate profundo y sustancioso" en torno a la ley de educación, de forma que "todos los agentes den lo mejor que tienen y lo den juntos". "No va a ser fácil, pero tenemos la oportunidad de llevar a cabo una nueva Ley de Educación en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. Pedimos valentía al Gobierno vasco, a los partidos y a los agentes educativos para construir un nuevo consenso social en torno a modelo educativo que queremos y necesitamos", declararon desde la Federación de Ikastolas. En este sentido, confiaron en que el debate que se lleve a cabo permita "hacer frente a las principales carencias que tiene nuestro sistema educativo", para lo que pidió que no existan "líneas rojas" y sí "voluntad de colaboración".

"Ponemos a toda nuestra comunidad a trabajar por el sistema educativo que necesitamos. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a eso, a la iniciativa popular. Queremos devolver a la sociedad la total confianza establecida en nosotros por los padres de 60.000 alumnos y miles de profesores y trabajadores. Nuestro conocimiento, nuestra capacidad organizativa, nuestra innovación pedagógica, nuestras amplias iniciativas de país. Ponemos todo ello al servicio del sistema educativo de este país. Entendemos que también es nuestra responsabilidad y estamos dispuestos a cumplir con ella", declararon.

oinarrizko printzipioak

 

Unibertsala. Euskal herritar orori hezkuntza eskubidea bermatuko diona. Bazterketarik gabea arrazoi ekonomiko, politiko edo sozialengatik, nahiz jatorriari edo sexuari lotutako edozein ezaugarrirengatik.

Euskera eta euskal kultura ardatz dituena. Benetako murgiltze eredua gauzatuko duena, oraingo Hizkuntza-ereduek ezartzen dituzten desberdintasunak gaindituta. Ikasle guztiei bermatuko diena euskaraz osotasunean bizi ahal izateko maila, duten abiapuntua dutela, eta bizi diren errealitate soziolinguistikoan bizi direla.

Euskal curricumumetik eraikia. Oso-osorik, bertatik bertara eraikitako curriculumean oinarrituko dena. Konpetentzien garapenerako ikasgai zerrenda, metodologia eta kosmobisio propioarekin. Ebaluazio sistema hezitzailea eta hobekuntzara bideratua.

Euskal Herria bere osotasunean landuko duena. Dagokion lurralde bakoitzeko errealitateak kontuan izanik, osotasun batetik abiatuko dena, errealitate guztien aniztasunari zentzu komuna emango diona. Euskal Herriaren lurralde osoak eragingo diona, eta Euskal Herriko hezkuntza-sistemetako ikastetxeen arteko lankidetza-hitzarmenak bultzatuko dituena.

Hezkuntzak landu beharreko baloreak

Hezkidetzan oinarrituta. Pertsonen arteko berdintasuna bermatu eta sustatuko duena. Ikasleei tresnak eskainiko dizkiena beren bizitza proiektua aukera-tzeko askatasunetik eta aukera aniztasunetik, genero-baldintzatzailerik gabe, besteak beste kultura, erlijio, gizarte klase, egoera funtzional eta sexu orientazio bakoitzaren esparruetan.

Laikotasunean heziko duena. Sinesmen askatasuna bermatzeko, erlijioak, fede gisa, curriculumetik kanpora utziko dituena, ez bada jakintzaren begirada zientifiko hutsez ekiteko.

Ikasleak bere egiten dituen ezaugarrietatik pentsatua. Ikasleak, euren ikas ibilbidea amaitutakoan, ezaugarri hauek izatera bideratuko dituena: Euskaldun konprometitu eta eleanitzak; beren buruekiko konfiantzadunak; lankidetzan ikaskideak; erabaki hartzaile kritikoak; ekintzaile gogoetatsuak; jokabide etikodunak; sortzaileak; ikusmira zientifikodunak; orekaren zaintzaileak.

Inklusiboa. Euskal Herrira etortzen direnen jatorrizko izaera errespetatuta, euskal herritar izateko baliabideak eskainiko dizkiena, eta, aldi berean, euren ekarpenak aberastasun gisa ulertuko dituena. Jatorri askotariko ikasleak modu orekatuan eskolaratuko dituena, euren beharrak erdigunean jarrita.

Hezkuntzaren antolaketaz

Gobernantza demokratikotik antolatuta. Hezkuntza komunitateko kide diren guztien erantzukizun partekatutik bideratua. Ikasle, guraso nahiz langileen hezkuntza prozesuari dagozkion erabaki komunetan eta erantzukizunen banaketan oinarritua.

Ikastetxeei autonomia aitortuko diena. Tokian tokiko hezkuntza komunitate bakoitzak bere proiektua eraginkortasunez garatu ahal izateko, ikastetxe bakoitzari lanean ari den errealitatean eragiteko baliabide materialak ziurtatuko dizkiona, eta gardentasunez eta autonomiaz giza baliabideak zein materialak kudeatzeko eskumena aitortuko diona.

Publiko-herritar eredutik sortua. Euskal gizartearen izaera parte-hartzaile eta kolektiboan oinarritua, publikotasun eredu berria eraikiko duena, titulartasunari baino, publiko-herritar harremanari kasu egingo diona. Irabazi asmorik gabeko herri proiektuak, gizarte ekonomian kokatuak, hezkuntzaren arloan ongizate-estatuaren oinarrizko helburuekin bat egiten dutenak, sistema publikoaren partetzat hartuko dituena.

noticias de deia