Koronabirusaren krisialdia

24 milioi euroko aurrekontua izango du Laudiok 2021ean

16.11.2020 | 17:56
Laudioko Udalaren aurrekontuaren aurkezpena.

LAUDIO. Koronabirusaren pandemiak eragin sozial, ekonomiko eta sanitario handiak ekarri ditu. Hala, Laudioko Udalak datorren urterako aurrekontua handitu egin du, eta 24 milioi euro baino gehiagokoa izango da 2021ean.

Ander Añibarro Laudioko alkateak azaldu duenez, "Martxoan covid-19a iritsi zenean, aurrekontua beharrizan berrietara egokitu behar izan zen, besteak beste, garbiketa-lanak indartzea, hiri-ekonomiako familiei eta negozioei laguntzeko laguntzak eta mekanismoak martxan jartzea eta abar".

Gainera, "2021erako aurrekontu-aurreikuspen bat egiteak zailtasun maila gehigarri bat hartzen du, zalantzazko testuinguru batean egiten baita, non ezinezkoa baita covid-19ren bilakaerari aurrea hartzea, eta, beraz, zaila baita udal-gastua gauzatzeko beharrak zenbatestea", gaineratu du alkateak. Hala ere, "Horrek ez du eragotzi udalarentzat funtsezkoak diren jarduerak mantentzean eta gastu-ahaleginari lehentasuna ematean oinarritutako aurrekontu bat aurkeztea, laguntza-premia handienak dituzten kolektiboen gainetik (familiak, merkataritza, langabeak)".

Era berean, Añibarrok nabarmendu duenez, "2020an hasitako ahaleginarekin jarraituko dugu, udal kudeaketa hobetzeko, zerbitzu kontratu nagusiak berrituz eta egungo garaietara egokituz. Hori guztia udal-helburu eta -zerbitzu bakoitzari baliabide ekonomikoak esleitzean eraginkortasun eta efizientzia handiena bilatuz, 2019-2023 Legegintzaldiko planarekin bat etorriz ". Era berean, aurrekontua aurreko ekitaldietan gastatutako kredituak kontuan hartuta egin da, eta egiteke dauden betebehar ekonomikoei erantzuteko behar diren kredituak kontsignatu dira.

LAN-ILDOEN ERANTZUNA

Ander Larrinaga Udaleko Estrategia zinegotziak adierazi duenez, "2021erako udal aurrekontua bat dator 2019-2023 Legegintzaldiko Planarekin. Plan hori Udaleko Gobernu Taldeak egin du, udalerriaren erronka nagusietan eragiteko asmoz".

"Lan-ildo horiei guztiei aurre egiteko eta ezarritako helburuak betetzeko, udal aurrekontu bat diseinatu da 2021erako, 23.566.711,70 eurokoa, hau da, 2020rako onartutako aurrekontuaren ia berdina, udal euskaltegirako aurrekontuan jasotako 841.368,49 euroz gain", azpimarratu du Larrinagak. Horrela, bi aurrekontuak kontuan hartuta, Laudioko Udalerako 2021eko ekitaldirako aurrekontu finkatuaren proiektua 24.191.800,26 eurokoa da.

PARTIDAZ PARTIDA

Langileen ordainsariei buruzko kapituluan, oro har, % 0,9ko soldata-igoera ezarri da, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorren proiektuan jasotakoa, proiektu hori onartuko dela aurreikusita. Hala ere, kapituluaren guztizkoa %4 murriztu da 2020an onartutako aurrekontuarekin alderatuta.

Eva Marquinez Ogasun zinegotziak azaldu duenez, horren arrazoia da 2020ko Aurrekontuak soldatak % 2,25 igotzea aurreikusten zuela, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean azkenean onartutako igoeraren gainetik, eta 2020ko Aurrekontuan hainbat lanpostu hornitu zirela LEParen bidez deialdia egitea aurreikusiz.

Marquinezek zehaztu duenez, "Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketari dagokionez, kapitulu honetarako aurreikusitako gastua 9,8 milioi eurokoa da, aurrekontu osoaren % 42 gutxi gorabehera, eta ia milioi bat euro gehiago 2020ko ekitaldirako onartutako aurrekontuarekin alderatuta". Igoera, funtsean, udalerriko kirol-, kultura- eta hezkuntza-instalazioetako garbiketa-zerbitzuak indartzearen ondorio da, covid-19ren ondorioz.

Transferentzia arruntetara edo diru-laguntzetara bideratutako guztizko zenbatekoa 2,5 milioi eurokoa da, aurrekontu osoaren % 11, eta % 13 baino gehiago handitu da 2020ko aurrekontuarekin alderatuta. Hori, funtsean, covid-19k gehien eragiten dien kolektiboentzako gizarte-laguntzak indartzearen ondorio da.

FUNTSEZKO PROIEKTUAK ETA DIRU-SARRERAK

Udal Estrategiako zinegotziak zehaztu duenez, "Inbertsio nagusiak 950.000 euro ingurukoak dira, eta horien artean aipatzekoak dira Antzokiaren proiektua idaztea (152.940,98 €), kiroldegiko eskubaloi-kantxa eraberritzea (100.000 €), Iza horma berreraikitzea (75.000 €), Espainiako etxea eraistea (70.000 €), argiztapena hobetzea (52.000 €), zentro sozialean inbertitzea. (40.000 €) eta Latiorroko baratzeak egokitzea. "Garrantzitsua da azpimarratzea ez dela kapitaleko diru-laguntzarik aurreikusten, ezta pasibo finantzariorik ere, ez baitago zorpetzerik, diru-sarrerei dagokienez, indarrean dagoen zerga-ordenantzari, itundutako eta itundu gabeko zergetako partaidetzei eta legez dagozkien gainerakoei dagokienez, 2021ean likidatu beharko direla aurreikusten den zenbateko guztiak kontsignatzen dira ", adierazi du Eva Marquinezek.

Oro har, 2021. urteko tasak eta prezio publikoak eguneratu dira, zerbitzuak emateko zenbatespenekin eta 2021. urterako onartutako ordenantza fiskaletan ezarritakoarekin bat etorriz. Era nabarmenean, hautaketa-prozesuetan izena emateagatiko diru-sarrerak sartzen dira, hala nola lan-eskaintza publikoei dagozkienak, hainbat lanpostutan izena emateko prozesua irekitzeko aurreikuspenaren ondorioz.

Bestalde, Arabako Foru Aldundiaren Toki Erakundeak Finantzatzeko Funtsa (FOFEL) milioi bat euro baino gehiago murriztu da, eta 11.108.313,46 euroko ekarpena aurreikusi da, erakunde finantzatzailearen beraren kalkuluen arabera, aurreko ekitaldiarekiko % 8,6ko murrizketa eraginez.

UDAL EUSKALTEGIA 2021

Udal Euskaltegiaren kasuan, 2020ko kontuekiko aurrekontuaren %15eko igoera, 841.368 eurora iritsi arte, langileen gastuari zor zaio; izan ere, udal-plantillarentzat aurrekontuan sartutako soldata-igoerak aplikatzen zaizkie eta Euskaltegiko langileak funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioan sartzen dira. Gainerako partidak ia aldatu gabe daude.

"2021erako aurrekontua oso baldintzatuta dago covid-19ren pandemiaren ondorioz; izan ere, zerbitzu arruntetan gastuak handitzera behartzen du (garbiketa, esaterako), eta, aldi berean, Arabako Foru Aldundiaren diru-bilketan beherakada eragiten du, eta horrek FOFELen bidezko diru-sarrera txikiagoa izatea eragiten du, diru-bilketan izandako igoerarekin eta 2021erako onartutako zerga-ordenantzekin eta etengabeko bilaketarekin bat etorriz konpentsatuta baitago. Udalerrian eragin positiboa duten proiektuak finantzatzekoa", amaitu du Eva Marquinezek.

noticias de deia