Bizkaiak PFEZaren atxikipenen taula eguneratu du 2022rako

03.01.2022 | 19:06

Urtero bezala, urte berriaren hasierarekin batera Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren (PFEZ) atxikipenen taula eguneratu egin du.

Bizkaiko Foru Aldundiak 2022rako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren konturako atxikipenen taula argitaratu du. Horren arabera, 14.000,01 eurotik gorako lan-etekinen gaineko atxikipena egin behar da. Horrela, sendotu egiten da COVID-19aren pandemiak jarduera ekonomikoan izandako eragina dela-eta lan-egoeran ondorioak jasan dituzten pertsonak ez zigortzeko 2020ko eta 2021ko ekitaldietarako hartutako neurria.

2022ko atxikipenen taula, erantsitako dokumentuan kontsulta daitekeena, 2021ean indarrean zeuden errendimendu-tarteen % 1,5 deflatatuz eguneratu da; eguneratze hori Zerga Koordinaziorako Organoan lortutako akordioaren babesean egin da, azpiko inflazioaren bilakaeraren aurreikuspenean oinarrituta. Deflatazioaren helburua da soldaten eguneratzeak goiko tartera jauzi egitea, eta, ondorioz, erretentzio handiagoa eragitea.

Gogoratu behar da %1,5eko deflatazioa zergaren tarifei eta kenkari pertsonalei ere aplikatu zaiela. Bestalde, PFEZaren aitorpena aurkezteko betebeharra 20.000 eurotik gorako etekin gordinak dituzten pertsona fisiko guztientzat ezarri da, edo 14.000 eurotik gorakoentzat, haien diru-sarrerak ordaintzaile batenak baino gehiagorenak badira. Bi ordaintzaileren edo gehiagoren kasuan, salbuetsita egongo dira 20.000 eurotik beherako diru-sarrerak, baldin eta bigarren ordaintzailearengandik eta gainerako ordaintzaileengandik jasotako zenbatekoa 2.000 eurotik gorakoa ez bada.

noticias de deia